Begeleide intervisie

Begeleide intervisie

Je zult binnen organisaties wel vaker het begrip intervisie gehoor hebben. Tegenwoordig wordt deze veelal gebruikt op scholen maar ook binnen andersoortige organisaties. Regelmatig worden er intervisie momenten uitgestippeld tussen leerlingen en leerkrachten. Hier wordt goed notitie van genomen om uiteindelijk te komen tot veranderstrategieën doordat men elkaar beter leert begrijpen. Ook op de werkvloer van profit organisaties worden intervisie momenten toegepast. Dit, ook met als doel om verandering teweeg te brengen ten einde en betere dienstverlening te bieden en de winstmarge op de krikken.

Begeleide intervisie

Maar wat is Intervisie nou eigenlijk? Om het in de meest simpelste vorm uit te drukken wil intervisie zeggen dat je jouw collega, je partner of associate in de gelegenheid stelt om je beter te begrijpen. Voor De intervisie sessies wordt vaak genoeg een specialist ingehuurd om het geheel te leiden. Soms zijn er ook deskundigen in huis binnen de organisatie die de intervisie sessies in goede banen weten te bewegen. Er worden onder andere casussen gegeven die aan het eind van de rit moeten zijn opgelost om bij te dragen aan veranderprocessen.

Begeleid intervisie

Er zijn uiteraard verschillende methoden van intervisie. Maar niet overal is begeleid intervisie essentieel. Bij de incident methode bijvoorbeeld zal de begeleider een casus geven. Er is een probleem geconstateerd, deze wordt kort toegelicht waarna door dedeelnemers verhelderingsvragen worden gesteld, gebasseerd op feiten. Hierna volgt een analyse op basis van gevoel, invloeden en handelingen van de casusbrenger. De deelnemers hebben de gelegenheid om aan de casusinbrenger om verheldering te vragen waarna er suggesties volgen. De casusinbrenger vertelt welke suggesties het beste bij de oplossing van het probleem passen en waarom. De beste suggesties worden op een rij gezet en vervolgens vertelt de casusinbrenger hoe met deze suggesties zal worden omgegaan. Nu volgt de evaluatie waarbij deelnemers aangeven wat de sessie hen gebracht heeft.